EF-DOMSTOLEN Sag nr. 2003/2063 Dansk lov i strid med Direktiv 85/374/EØF (produktansvarsloven)

Kommissionen påstår, at den danske produktansvarslovs manglende overensstemmelse med artikel 3, stk. 3 i Rådets direktiv 85/374/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. den danske produktansvarslov, Alm. del 2003-04: Bilag 417

Regeringens svar:

Kommissionens åbningsskrivelse vedr. produktansvarslovens § 10, Alm. del 2003-04: Bilag 576 

Kommissionens begrundede udtalelse:

Mangelfuld gennemførelse af direktiv om produktansvar, Alm. del 2003-04: Bilag 1104 

Regeringens svar på den begrundede udtalelse:

Svar på Kommissionens begrundede udtalelse om direktiv om produktansvar, Alm. del 2003-04: Bilag 1243


Kommissionen 
anlagde derefter 30. august 2005 sag (C-327/05) mod Danmark ved EF-Domstolen
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik