Sag nr. 2002/2205 Tilsidesættelse af forpligtelser til forvaltning og overvågning (overfiskning)

Kommissionen mener, at Danmark har overtrådt bestemmelser om overfiskning.

Kommissionens påstand:

Kommissionen anfører, at Danmark synes at have overtrådt følgende bestemmelser:

  1. Artikel 9, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fællesskabsforordning for fiskeri og akvakultur, ved ikke at have fastlagt de nødvendige regler for udnyttelsen af de kvoter, der var tildelt Danmark, under iagttagelse af de gældende EF-bestemmelser,
  2. Artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik, ved ikke på dansk område og i danske farvande at have foretaget den nødvendige overvågning af fiskeriet og aktiviteterne i forbindelse hermed,
  3. Artikel 21, stk. 1, i samme forordning ved ikke at have afskrevet alle fangster af en kvoteret bestand taget af danske fiskerfartøjer på den kvote, der var tildelt Danmark for den pågældende bestand, uanset landingsstedet,
  4. Artikel 21, stk. 2, i samme forordning ved ikke rettidigt at have udstedt forbud mod fiskeri efter de pågældende bestande, og
  5. Artikel 31 i samme forordning ved ikke at have taget skridt til at retsforfølge de ansvarlige.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. misligholdelse af forpligtelser af fiskekvoter, Alm. del 2003-04: Bilag 746

Regeringens svar:

Åbningsskrivelse vedr. forvaltning og overvågning af fiskekvoter, Alm. del 2003-04: Bilag 1199

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik