HENLAGT Sag nr. 2003/4765 Tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til EF-Traktatens art. 43 og 49 (tipsmonopol-sagen)

Kommissionen påstår, at det danske monopol (Danske Spil) for sportsspil er i strid med princippet i Traktaten om tjenesteydelsers fri bevægelighed.

Kommissionens påstand: 

Kommissionen fremsendte åbningsskrivelse i sagen den 30. marts 2004 og supplerende åbningsskrivelse den 10. april 2006. Folketinget blev 21. juni 2006 orienteret om regeringens svar på åbningsskrivelserne, hvor den danske regering anførte, at det er dens opfattelse, at de danske restriktioner er begrundet i tvingende almene hensyn, og at disse danske hensyn i enhver henseende svarer til de hensyn, som EF-Domstolen i sin faste praksis har anerkendt på dette område.

Regeringen fastholdt, at restriktionerne opfylder de krav til nødvendighed og proportionalitet, som EF-Domstolen i sin praksis har opstillet på dette område.

I den begrundede udtalelse fastholder Kommissionen sin opfattelse af, at det danske monopol (Danske Spil) for sportsspil er i strid med princippet i Traktaten om tjenesteydelsers fri bevægelighed.

I den begrundede udtalelse gennemgår Kommissionen de danske restriktioner set i lyset af deres formål og argumenterer for hver af dem, at de i sig selv ikke kan begrunde monopolet. Kommissionen antyder desuden blandt andet, at den danske spillelovgivning ikke er konsekvent og sammenhængende, fordi der ikke er en monopolordning i relation til spilleautomat- og kasinovirksomhed. 

Referencer:

Ruth Nielsen og Søren Sandfeld Jakobsen: Dansk spillelovgivning og EU-retten: UfR 2008.1B


Kommissionens åbningsskrivelse: 

Åbningsskrivelse vedr. ny lov om visse spil, lotterier og væddemål, Alm. del 2003-04: Bilag 747


Regeringens svar: 

Skatteministeriets notat om traktatkrænkelsessagen om den danske spillelovgivning, Alm. del 2003-04: Bilag 1065 


Kommissionens supplerende åbningsskrivelse: 

Åbningsskrivelse vedr. en række bestemmelser i lov om visse spil, lotterier og væddemål, som forbyder udbud af , reklame for og formidling af sportsvæddemålstjenester udbudt af tjenesteeydere med bevilling i andre medlemsstater, Alm. del 2005-06: Bilag 229 

Kommissionens pressemeddelelse af 4. april 2006


Regeringens svar på den supplerende åbningsskrivelse: 

Regeringens svar på supplerende åbningsskrivelse vedr. restriktioner på spil, Alm. del 2005-06: Bilag 328 


Kommissionens begrundede udtalelse: 

Begrundet udtalelse nr. 2003/4765 vedrørende restriktioner på fri udveksling af tjenesteydelser i forbindelse med sportsvæddemål, Alm. del 2006-07: Bilag 268

Kommissionens pressemeddelelse af 21. marts 2007


Regeringens svar på den begrundede udtalelse: 

Skatteministeriets notat om Regeringens svar på EU-Kommissionens begrundede udtalelse af 21/3-07 vedr. restriktioner på spil, Alm. del 2006-07: Bilag 359 

 

Yderligere dokumenter:

Spm. om status i Kommissionens undersøgelse af restriktioner for spiludbydere i Danmark, spørgsmål 70 af 12. september 2006 

Om servicedirektivet § 20-spørgsmål (S 3864) af 2. maj 2006

Henlagt af Kommissionen - Kommissionens oversigt af 27. februar 2012

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik