HENLAGT Sag nr. 2005/0926 Manglende gennemførelse af Direktiv 2002/73/EF (ligebehandling af køn)

Kommissionen påstår, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår ikke er implementeret rettidigt.

Kommissionens påstand:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår ikke implementeret rettidigt.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2005/0926 - 2005/0930 vedr. manglende gennemførelse i national ret af 5 direktiver, Alm. del 2006-07: Bilag 74 

Regeringens svar:

Svar på åbningsskrivelse vedr. gennemførelse i national ret af 5 direktiver, Alm. del 2006-07: Bilag 157 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 28. juni 2006

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik