HENLAGT Sag nr. 2005/0930 Manglende gennemførelse af Direktiv 2004/42/EF (organiske opløsningsmidler)

Kommissionen påstår, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF af 21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering og om ændring af direktiv 1999/13/EF ikke er implementeret rettidigt.

Kommissionens påstand:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF af 21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering og om ændring af direktiv 1999/13/EF ikke implementeret rettidigt.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2005/0926 - 2005/0930 vedr. manglende gennemførelse i national ret af 5 direktiver, Alm. del 2005-06: Bilag 74 

Regeringens svar:

Svar på åbningsskrivelse vedr. gennemførelse i national ret af 5 direktiver, Alm. del 2005-06: Bilag 157 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 4.april 2006

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik