HENLAGT Sag nr. 2006/0219 Manglende gennemførelse af Direktiv 2004/41/EF (levnedsmiddelhygiejne)

Kommissionen påstår, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF af 21. april 2004 om ophævelse af visse direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning af visse animalske produkter til konsum og om ændring af Rådets direktiv 89/662/EØF og 92/118/EØF og Rådets afgørelse 95/408/EF ikke er implementeret rettidigt.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. 4 direktiver - levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser af animalske produkter, dioxin i foderstoffer, principper og retningslinjer ved testpræparater, offentlige kontrakter, Alm. del 2005-06: Bilag 209 

Regeringens svar:

Regeringens besvarelse af åbningsskrivelse nr. 2006/0219/0222 vedr. manglende gennemførelse af 4 direktiver, Alm. del 2005-06: Bilag 272 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 28. juni 2006

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik