HENLAGT Sag nr. 2006/0398 Manglende gennemførelse af Direktiv 2004/22/EF (måleinstrumenter)

Kommissionen påstår, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/22/EF af 31. marts 2004 om måleinstrumenter ikke er implementeret rettidigt.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. manglende gennemførelse i national ret af 3 direktiver: måleinstrumenter; sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer; minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet, Alm. del 2005-06: Bilag 276 

Regeringens svar:

Justitsministeriets notat om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2006/0398>2006/0400 vedr. manglende gennemførelse af 3 direktiver, Alm. del 2005-06: Bilag 377 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 12. december 2006

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik