HENLAGT Sag nr. 2006/0741 Manglende gennemførelse af Direktiv 2005/33/EF (svovlindhold i skibsbrændstoffer)

Kommissionen påstår, at Danmark ikke rettidigt har implementeret Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/33/EF af 6. juli 2005 om ændring af direktiv 1999/32/EF for så vidt angår svovlindholdet i skibsbrændstoffer.

Kommissionens påstand: 

Ikke rettidig implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/33/EF af 6. juli 2005 om ændring af direktiv 1999/32/EF for så vidt angår svovlindholdet i skibsbrændstoffer.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. ikke rettidig implementering af 5 direktiver i national ret. Alm. del 2006-07: Bilag 22

Regeringens svar:

Svar på åbningsskrivelse vedr. 5 direktiver. Alm. del 2006-07: Bilag 136 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 27. juni 2007

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik