HENLAGT Sag nr. 2006/2134 Manglende gennemførelse af Direktiv 79/409/EØF (fuglebeskyttelsesdirektivet)

Kommissionen påstår, at Danmark har misligholdt sine forpligtelser ved ikke på fuldstændig eller korrekt måde at have gennemført direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle, som ændret ved direktiv 91/244/EØF, 94/24/EF og 97/49/EF.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. beskyttelse af vilde fugle, Alm. del 2005-06: Bilag 347 

Regeringens svar:

Regeringens svar på 2 åbningsskrivelser om habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet (Notat til Europaudvalget), Alm. del 2006-07: Bilag 58 

Regeringens svar på åbningsskrivelse vedr. fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet (uddybende svar), Alm. del 2006-07: Bilag 123 

Kommissionens supplerende åbningsskrivelse: 

Åbningsskrivelse vedr. beskyttelse af vilde fugle, Alm. del 2008-09: Bilag 199 

Regeringens svar på supplerende åbningsskrivelse: 

Svar på supplerende åbningsskrivelse 2006/2134 om fuglebeskyttelsesdirektivet, Alm. del 2008-09: Bilag 364 

Kommissionens begrundede udtalelse:

Meddelelse om begrundet udtalelse vedr. beskyttelse af vilde fugle (sag nr. 2006/2134 - dokumentnr. SG.-Greffe (2009)D/8256), Alm. del 2009-10: Bilag 79 

Regeringens svar på begrundet udtalelse:

Notat vedr. begrundet udtalelse om overtrædelse af fuglebeskyttelsesdirektivet (sag nr. 2006/2134), Alm. del 2009-10: Bilag 161 

§ 20-spørgsmål: 

Om næringsstofbelastning af følsomme vandområder 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 27. januar 2011

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik