HENLAGT Sag nr. 2006/2336 Tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til Direktiv 2003/87/EØF (handel med kvoter for drivhusgasemissioner)

Kommissionen anfører i åbningsskrivelsen, at Danmark har tilsidesat de forpligtelser, der påhviler det i henhold til artikel 9, stk. 1, sammenholdt med artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. handel med kvoter for drivhusgasemissioner, Alm. del 2006-07: Bilag 30 

Regeringens svar:

Regeringens svar på Kommissionens åbningsskrivelse om allokeringsplan 2008-12, Alm. del 2006-07: Bilag 85 

Kommissionens begrundede udtalelse:

Kommissionens begrundede udtalelse om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner, Alm. del 2006-07: Bilag 118 

Regeringens svar på den begrundede udtalelse:

Regeringens svar på Kommissionens begrundede udtalelse nr. 2006/2336 vedrørende manglende indsendelse af national allokeringsplan efter kvotedirektivet, Alm. del 2006-07: Bilag 172 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 21. marts 2007

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik