HENLAGT Sag nr. 2006/2349 Dansk praksis i strid med EF-traktaten (godtgørelse af lægemidler købt i anden medlemsstat)

Kommissionen mener, at Danmark har tilsidesat forpligtigelserne i henhold til artikel 28 og 30 i EF-traktaten ved at afslå at yde tilskud til humanmedicinske lægemidler købt på et apotek i en anden medlemsstat.

Kommissionens påstand:

Kommissionen har i åbningsskrivelse nr. 2006/2349 af 23. marts 2007 gjort gældende, at Danmark har tilsidesat forpligtigelserne i henhold til artikel 28 og 30 i EF-traktaten ved at afslå at yde tilskud til humanmedicinske lægemidler købt på et apotek i en anden medlemsstat.

Kommissionen kommenterer de argumenter, som de danske myndigheder har anført i sin besvarelse af 24. november 2006 af Kommissionens brev af 27. juli 2006 vedrørende tilskud til lægemidler købt på et apotek, der er etableret i en anden medlemsstat.

Regeringens bemærkninger:

Regeringen fastholder besvarelsen af 24. november 2006 af Kommissionens brev af 27. juli 2006. Besvarelsen af åbningsskrivelsen skal derfor ses som et supplement til denne besvarelse. Regeringen peger bl.a. i sit svar på følgende:
 
Kontrol med apoteker samt sprogbarrierer Regeringen fastholder, at distributionen af lægemidler gennem et apoteks-system ikke er harmoniseret i EU-retten. Standarderne for apotekernes håndtering af lægemidler og kontrollen hermed er et nationalt anliggende, og den er forskelligt reguleret i de respektive medlemsstater. 
Regeringen deler derfor ikke Kommissionens betragtning om, at køb af et lægemiddel på et apotek i en anden medlemsstat indebærer en garanti, der kan sidestilles med den garanti, som opnås ved køb af receptpligtige tilskudsberettigede lægemidler på danske apoteker, for så vidt angår korrekt information, rådgivning og lægemidlernes kvalitet.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse nr. 2006/2349 vedrørende godtgørelse af lægemidler købt på et traditionelt apotek eller et internetapotek, Alm. del 2006-07: Bilag 267 

Regeringens svar:

Regeringens svar på åbningsskrivelse nr. 2006/2349 vedr. muligheden for at gå godtgjort udgifter til lægemidler, Alm. del 2006-07: Bilag 366 

Kommissionens begrundede udtalelse:

Pressemeddelelse fra 5. maj 2010

Henlagt af Kommissionen: 

Kommissionens oversigt af 10. juli 2014

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik