HENLAGT Sag nr. 2006/2470 Manglende gennemførelse af Direktiv 92/57/EØF (sikkerhed på mobile byggepladser)

Kommissionen opfordre den danske regering, under henvisning til traktatens artikel 226, til at fremsætte bemærkninger til de i skrivelsen anførte betragtninger vedrørende den danske gennemførelse af Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser.

Kommissionens påstand:

I skrivelse af 1. december 2008 SG-Greffe (2008) D/207281 har Kommissionen under henvisning til traktatens artikel 226 opfordret den danske regering til at fremsætte bemærkninger til de i skrivelsen anførte betragtninger vedrørende den danske gennemførelse af Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser (ottende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) på følgende punkter:

I skrivelse af 30. januar 2009 har den danske regering svaret Kommissionen, at den vil præcisere og klarificere de danske regler i overensstemmelse med Kommissionens bemærkninger i forhold til 35 af de i alt 47 punkter i den supplerende åbningsskrivelse.

Samtidig med ovenstående svar blev det meddelt Kommissionen, at den danske regering havde behov for uddybning af Kommissionens bemærkninger til ti af punkterne i den supplerende åbningsskrivelse samt at der var behov for koordinering i forhold til andre myndigheder i forhold til to af punkterne i åbningsskrivelsen.

NB Arbejdstilsynet meddeler i januar 2011, at byggepladsdirektivet nu er blevet gennemført ved bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 31. december 2010.

Orientering om Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse nr. 2006/2470 om manglende gennemførelse af direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på mobile byggepladser. Alm. del 2006-07: Bilag 266 

Regeringens svar:

Kommissionens åbningsskrivelse om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser. Alm. del 2006-07: Bilag 357 

Kommissionens supplerende åbningsskrivelse:

Supplerende åbningsskrivelse om sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser. Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 96 

Regeringens svar på suppl. åbningsskrivelse: 

Svar på supplerende åbningsskrivelse vedr. direktiv om sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser. Alm. del 2008-09: Bilag 187 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggeplader (sag 2006/2470). Alm. del 2009-10: Bilag 262 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 19. maj 2011

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik