HENLAGT Sag nr. 2007/0985 Manglende gennemførelse af Direktiv 2005/32/EF (Eco-designdirektivet)

Kommissionen påstår, at Danmark mangler en gennemførelse af ”Eco-designdirektivet”, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Bilag mangler

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om besvarelse af åbningsskrivelse vedr. Eco-designdirektivet. Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 106 

Kommissionens begrundede udtalelse:

Begrundet udtalelse vedr. manglende gennemførsel af rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter. Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 265 

Regeringens svar på den begrundede udtalelse:

Notat vedr. krav til miljøvenlig design af energiforbrugende produkter. Alm. del 2007-08: Bilag 333 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 5. juni 2008

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik