(DELVIST) HENLAGT Sag nr. 2007/2235 Manglende gennemførelse af Direktiv 2000/60/EF (Vandrammedirektivet)

Kommissionen gør i skrivelsen gældende, at Danmark har undladt at opfylde de forpligtelser, det har i henhold til artikel 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 0g 24 samt bilag V, VII, IX og X i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/06/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, samt de forpligtelser, det har i henhold til EF-traktatens artikel 10 sammen med EF-traktatens artikel 249 og artikel 1, 5 og 9 i direktivet.

NB Sagen 2007/2235 er henlagt, men sagen bestod fra oktober 2007 egentlig af to sager - klage 2006/4636 fra marts 2007 samt 2007/2235 fra november 2007. I oktober blev det besluttet at skille de to sager ad, og at klage 2006/4626 måske ville forfølges senere. det er nu i december 2011 sket i - se nærmere 2006/4636

Kommissionens åbningsskrivelse:

Intet bilag modtaget 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Besvarelse af åbningsskrivelse i sag 2007/2235 om væsentlige mangler i Rådets direktiv 2000/60/EF vandrammedirektivet, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 175 

Notat tilgået Miljø- og Planlægningsudvalget

Kopi af MPU alm. del - svar på spm. 363 om besvarelse af åbningsskrivelse om vandrammedirektivet, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 319 

Regeringens supplerende svar på åbningsskrivelsen: 

Regeringens supplerende svar på åbningsskrivelse om vandrammedirektivet, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 351 

Kommissionens supplerende åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. vandpolitiske foranstaltninger (sag nr. 2007/2235), Alm. del 2009-10: Bilag 108 

Regeringens svar på den supplerende åbningsskrivelse:

Notat om svar på supplerende åbningsskrivelse om vandrammedirektivet (2007/2235), Alm. del 2009-10: Bilag 260 

Kommissionens begrundede udtalelelse:

Meddelelse om begrundet udtalelse vedr. vandpolitiske foranstaltninger (sag nr. 2007/2235), Alm. del 2010-11: Bilag 118 

Kommissionens pressemeddelelse fra 23. november 2010

Regeringens svar på Kommissionens begrundede udtalelse:

Notat om svar på begrundet udtalelse vedr. sag nr. 2007/2235, vandrammediektivet, Alm. del 2010-11: Bilag 215 

Bilaget er fortroligt, Alm. del 2010-11: Bilag 191 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 27. oktober 2011

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik