HENLAGT Sag nr. 2003/4980 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Direktiv 85/337/EØF (VVM-direktivet)

Kommissionen finder, at Danmark har tilsidesat de forpligtelser, der påhviler landet i henhold til artikel 4 og bilag III. Åbningsskrivelsen har oprindelse i en klage indgivet til Kommissionen i 2003 over de dengang gældende VVM-bestemmelser for så vidt angår husdyrbrug. Åbningsskrivelsen omfatter herudover VVM-direktivets gennemførelse i den nugældende lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. I denne lov er VVM-bestemmelserne integreret med miljøgodkendelsen (herunder IPPC-direktivets krav) og enkelte planlovsbestemmelser.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. manglende opfyldelse af forpligtelser vedr. vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 250 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Notat om åbningsskrivelse vedr. vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 311 

Henlagt af Kommissionen den 18. februar 2010
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik