Sag nr. 2007/2312 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til momssystemdirektivet (momsfritagelse for almenvelgørende foreninger)

Kommissionen har i en åbningsskrivelse nr. 2007/2312 af 26. juni 2008, K(2008) 2802 konkluderet, at Danmark har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til momssystemdirektivet, idet de fritagelser fra afgiftspligten, der fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, 19 og 22, på en række punkter går videre end de fritagelser, der fremgår af momssystemdirektivets artikel 132.

Kommissionens påstand: 

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, fritager varer og ydelser leveret af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger.

Kommissionen mener, at udtrykket "almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl." i fritagelsesbestemmelsen er for bredt og omfatter andre organer end dem, der er momsfritaget efter momssystemdirektivet.

Endvidere mener Kommissionen, at fritagelsen er for bred, fordi den fritager alle varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelse af aktiviteter. Kommissionen fremhæver, at momssystemdirektivet (artikel 132, stk. 1, litra o) kun hjemler fritagelse for transaktioner, der udføres udelukkende til foreningens egen fordel i forbindelse med indsamlingsarrangementer, dvs. konkrete, lejlighedsvise arrangementer.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 19, fritager varer leveret af genbrugsbutikker. Kommissionen finder, at denne bestemmelse er i strid med momssystemdirektivet, fordi direktivet kun tillader fritagelse for varer og ydelser leveret af momsfritagne almenvelgørende organer m.v. i forbindelse med konkrete, lejlighedsvise indsamlingsarrangementer. Desuden tillader momssystemdirektivet kun fritagelse på betingelse af, at den ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning.

Kommissionens pressemeddelelse af 26. juni 2008

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. momsfritagelse af almenvelgørende foreninger mv. efter dansk ret, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 354 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Notat om åbningsskrivelse vedr. fritagelsesbestemmelserne i momslovens § 13, stk. 1 nr. 18, 19 og 22, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 409 

Kommissionens begrundede udtalelse: 

Meddelelse om begrundet udtalelse vedr. det fælles merværdiafgiftssystem (sag nr. 2007/2312), Alm. del 2009-10: Bilag 233 

Kommissionens pressemeddelelse af 28. januar 2010

Regeringens svar på begrundet udtalelse:

Notat om svar på begrundet udtalelse vedr. fritagelsesbestemmelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, 19 og 22 (sag nr. 2007/2312), Alm. del 2009-10: Bilag 314 

Bilaget er fortroligt, Alm. del 2009-10: Bilag 313 

Henvendelse af 23/10-13 fra Spildopmagerne i Kalundborg vedr. foretræde, Alm. del 2013-14: Bilag 56 

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik