HENLAGT Sag nr. 2007/2394 Manglende gennemførelse af Direktiv 2002/96/EF (WEEE-direktivet)

Kommissionen anfører, at Danmark har gennemført direktivets begreb producent som betydende producent og importør til det danske marked. Kommissionen mener, at begrebet producent skal forstås som producent i eller importør til hele EU. Regeringen kan ikke umiddelbart se, hvordan det skal være muligt at ansvarliggøre producenter og importører i andre EU-lande for håndteringen af WEEE afleveret i Danmark. Derudover anfører Kommissionen, at Danmark mangler at gennemføre en del af definitionen af producentbegrebet, nemlig i forhold til salg af produkter fra Danmark til private i andre EU-lande.

Kommissionens påstand: 

Kommissionen anfører også, at det er formålet med direktivet, at producenterne skal sørge for finansiering af egne produkter. Kommissionen anfører, at de ikke kan se, hvordan det sikres, at en producent sørger for finansiering af indsamling, behandling, nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af egne produkter leveret til husholdninger.

Kommissionen anfører, at direktivet er gennemført for sent i Danmark, da de sidste dele først blev sat i kraft 1. april 2006.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 162 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Notat om åbningsskrivelse om WEEE-direktivet, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 256 

Kommissionens begrundede udtalelse:

Meddelelse om begrundet udtalelse vedr. affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (sag nr. 2007/2394), Alm. del 2009-10: Bilag 28 

Regeringens svar på begrundet udtalelse:

Notat om begrundet udtalelse vedr. WEEE-direktivet, Alm. del 2009-10: Bilag 152 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 27. september 2012

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik