HENLAGT Sag nr. 2007/2481 Manglende gennemførelse af Direktiv 2001/42/EF (bestemte planers indvirkning på miljøet)

Kommissionen har den 28. februar 2008 sendt en åbningsskrivelse i sag nr. 2007/2481 om Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planer og programmers indvirkning på miljøet.

Kommissionens påstand:

Kommissionen finder, at Danmark har tilsidesat de forpligtelser, der påhviler landet i henhold til direktivet om miljøvurdering af bestemte planer og programmer – jf. artiklerne 2 – 11.

Kommissionen har på et ekspertmøde d. 4. april 2008 oplyst, at Kommissionen har afsluttet gennemgangen af implementeringen for 12 medlemslande, hvoraf 8 lande har modtaget åbningsskrivelser.

Det væsentligste kritikpunkt er den mangelfulde implementering af direktivets artikel 2. Den danske implementering henviser til planer og programmer som omfattes af lovgivningen, hvor direktivet også henviser til planer og programmer, som udarbejdes og/eller vedtages af national, regional eller lokal myndighed, eller som udarbejdes af en myndighed med henblik på vedtagelse af parlament eller regering ved en lovgivningsprocedure, og som kræves ifølge love og administrative bestemmelser.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 161 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Notat vedr. Kommissionens åbningsskrivelse om direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planer og programmets indvirkning på miljøet, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 255 

Kommissionens begrundede udtalelse: 

Meddelelse om begrundet udtalelse om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (sag nr. 2007/2481), Alm. del 2009-10: Bilag 110 

Regeringens svar på begrundet udtalelse:

Notat om besvarelse af begrundet udtalelse vedr. miljøvurdering af planer og programmer (sag nr. 2007/2481), Alm. del 2009-10: Bilag 194 

Henlagt af Kommissionen: 

Kommissionens oversigt af 5. maj 2010

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik