HENLAGT Sag nr. 2007/2506 Manglende opfyldelse af forpligtelser i Forordning (EF) nr. 2037/2000 (stoffer, der nedbryder ozonlaget)

Kommissionen anfører i åbningsskrivelsen, at Danmark ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 4, nr. v, og artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning ved at tillade brug af brandslukningsudstyr indeholdende halon om bord på skibe, der fører dansk flag.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse om stoffer, der nedbryder ozonlaget, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 249 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Åbningsskrivelse vedr. stoffer der nedbryder ozonlaget, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 312 

Kommissionens begrundede udtalelse:

Begrundet udtalelse vedr. stoffer der nedbryder ozonlaget, Alm. del 2008-09: Bilag 342 

Regeringens svar på den begrundede udtalelse:

Miljøministeriets notat om besvarelse af begrundet udtalelse om ozonlagsnedbrydende stoffer, Alm. del 2008-09: Bilag 436 

Henlagt af Kommissionen den 18. februar 2010

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik