HENLAGT Sag nr. 2008/0058 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/69/EF (momsopkrævning)

Kommissionen påstår, at Danmark mangler implementering af Rådets direktiv 2006/69/EF af 24. juli 2006 om Ændring af direktiv 77/388/EØF med hensyn til visse foranstaltninger, der skal forenkle momsopkrævningen og bidrage til at bekæmpe svig eller unddragelse og om ophævelse afsvisse beslutninger om at tillade fravigelser.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. 5 direktiver der ikke er rettidigt implementeret, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 110 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 18. september 2008

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik