HENLAGT Sag nr. 2008/0060 Manglende gennemførelse af Direktiv 2007/32/EF (højhastighedstog)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2007/32/EF af 1. juni 2007 om ændring af bilag VI til Rådets direktiv 96/48/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog og til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. 5 direktiver der ikke er rettidigt implementeret, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 110 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 6. maj 2008

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik