HENLAGT Sag nr. 2008/0061 Manglende gennemførelse af Direktiv 2007/73/EF (Maksimalgrænseværdier for acetamiptid m.fl.)

Kommissionen påstår, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2007/73/EF af 13. december 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af acetamiprid, atrazin, deltamethrin, imazalil, indoxacarb, penclimethalin, pymetrozin, pyraclostrobin, thiacloprid og trifloxystrobin.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. 5 direktiver der ikke er rettidigt implementeret, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 110

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 29. januar 2009

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik