Sag nr. 2008/0392 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/21/EF (håndtering af affald fra udvindingsindustrien)

Kommissionen har meddelt, at den ikke har fået meddelt foranstaltninger til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Kommissionens direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF (mineaffaldsdirektivet) og ikke råder over andre oplysninger, hvoraf det fremgår, at Danmark har opfyldt sin forpligtelse til at gennemføre de nødvendige foranstaltninger.

Kommissionens åbningsskrivelse: 

Åbningsskrivelser nr. 2008/0391-2008/393 vedr. manglende gennemførelse af 3 direktiver EUU 20072 Notat, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 283 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Justitsministeriets notat om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse vedr. manglende gennemførelse af 3 direktiver, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 380 

Kommissionens begrundede udtalelse: 

KOM's begrundede udtalelse om håndtering af affald fra udvindingsindustrien, Alm. del 2008-09: Bilag 200 

Regeringens svar på den begrundede udtalelse:

Begrundet udtalelse vedr. gennemførelse i national ret om håndtering af affald fra udvindingsindustrien, Alm. del 2008-09: Bilag 324 

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik