HENLAGT Sag nr. 2008/0651 Manglende gennemførelse af Direktiv 2008/38/EF (foder)

Kommissionen har ved skrivelse af 30. september 2008 til Udenrigsministeren meddelt, at man mener, at Danmark ikke har overholdt sine EF-retlige forpligtelser vedrørende gennemførelsen i dansk ret af Kommissionens direktiv 2008/38/EF.

Kommissionens påstand:

Kommissionen har ved skrivelse af 30. september 2008 til Udenrigsministeren meddelt, at man mener, at Danmark ikke har overholdt sine EF-retlige forpligtelser vedrørende gennemførelsen i dansk ret af Kommissionens direktiv 2008/38/EF, vedrørende det nu inkorporerede direktiv 2008/4/EF af 9. januar 2008 om ændring af direktiv 1994/39/EF for så vidt angår foder til mindskelse af risikoen for mælkefeber. Fristen for sidstnævnte direktiv var 30. juli 2008.

Kommissionens åbningsskrivelse: 

Åbningsskrivelse vedr. implementering af 2 direktiver (sagsnr. 2008/0651 og 2008/0652; dok.nr. SG-Greffe(2008)D/205957), Alm. del 2008-09: Bilag 462 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Fødevareministeriets notat om status for implementeringen af direktiv 2008/38/EF om foder til mindskelse af risikoen for mælkefeber, Alm. del 2008-09: Bilag 105 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 18. september 2008

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik