HENLAGT Sag nr. 2008/0755 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/46/EF (årsregnskaber)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/46/EF af 14. juni 2006 om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer, 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber, 86/635/EØF om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og 91/674/EØF om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. manglende implementering af 3 direktiver, Alm. del 2008-09: Bilag 92 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Svar på åbningsskrivelse nr. 2008/0755 til 2008/0757 vedr. manglende gennemførelse af tre direktiver, Alm. del 2008-09: Bilag 194 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 19. februar 2009

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik