HENLAGT Sag nr. 2008/0756 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/66/EF (udtjente batterier)

Kommissionen påstår, at Danmark mangler at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF.

Kommissionens åbningsskrivelse: 

Åbningsskrivelse vedr. manglende implementering af 3 direktiver, Alm. del 2008-09: Bilag 92 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Svar på åbningsskrivelse nr. 2008/0755 til 2008/0757 vedr. manglende gennemførelse af tre direktiver, Alm. del 2008-09: Bilag 194 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 14. maj 2009
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik