Sag nr. 2008/2147 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Direktiv 2006/112/EF (momsgrupper)

Kommissionen har i åbningsskrivelse nr. 2008/2147 af 23. september 2008 konkluderet, at den danske momslovs § 47, stk. 4, er i strid med artikel 9 og 11 i momssystemdirektivet.

Kommissionen har 24. juni 2010 indstævnet Danmark ved Domstolen

Kommissionens påstand:

Det er Kommissionens opfattelse, at henvisningen til "personer", som i henhold til momssystemdirektivets artikel 11 kan indgå i en såkaldt momsgruppe, udelukkende omfatter afgiftspligtige personer som omhandlet i direktivets artikel 9, stk. 1. Derfor konkluderer Kommissionen, at de danske regler er i strid med momssystemdirektivets artikel 11, idet de tillader, at der i momsgrupper kan deltage ikke-afgiftspligtige personer.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Kommissionens åbningsskrivelse vedr. Danmarks overholdelse af forpligtelser if. momsdirektivet, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 455 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Svar på åbningsskrivelse nr. 2008/2147 vedr. bestemmelsen om momsgrupper i momslovens §47, stk. 4, Alm. del 2008-09: Bilag 87 

Kommissionens begrundede udtalelse: 

Meddelelse om begrundet udtalelse vedr. det fælles merværdiafgiftssystem (sag nr. 2008/2147), Alm. del 2009-10: Bilag 109 

Kommissionens pressemeddelelse af 20. november 2009

Regeringens svar på begrundet udtalelse:

Notat om regeringens svar på Kommissionens begrundede udtalelse vedr. bestemmelsen om momsgrupper i dansk momslov (sag nr. 2008/2147), Alm. del 2009-10: Bilag 204 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 20. juni 2013


Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik