HENLAGT NB Sendt til EU-Domstolen Sag nr. 2008/2157 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Art. 43 EF (exitbeskatning)

I sin åbningsskrivelse af 23. september 2008 anførte Kommissionen, at Danmark muligvis har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til EF-traktatens artikel 43 (nu EUF-traktatens artikel 49) og artikel 31 i EØS-aftalen som følge af de danske bestemmelser om exitbeskatning ved overførsel af erhvervsmæssigt anvendte aktiver fra Danmark til udlandet.

Sagen er lukket den 16. april 2014, Alm. del 2013-14: Bilag 572

Sagen blev den 23. november 2010 sendt til EU-Domstolen. Se pressemeddelelsen af 24. november 2010.

Sagen ved Domstolen i EU-Oplysningens domsdatabase, C-261/11

Kommissionens påstand:

Kommissionen anførte nærmere, at det må anses for en ulovlig begrænsning af etableringsretten, når Danmark opkræver skat af urealiserede kapitalgevinster i forbindelse med et selskabs overførsel af erhvervsmæssigt anvendte aktiver til et fast driftssted i en anden medlemsstat, samtidig med at der ikke opkræves skat ved en tilsvarende overførsel af aktiver mellem forskellige driftssteder inden for Danmark.

I sit svar af 11. november 2008 redegjorde Skatteministeriet for de omhandlede exitskatteregler og deres baggrund. I svaret anerkendte Skatteministeriet indledningsvist, at reglerne som udgangspunkt udgør en restriktion for etableringsfriheden. Dernæst blev der dog redegjort for, at reglerne er fuldt forenelige med EU-retten, da de er begrundede i hensynet til at sikre opretholdelsen af dansk beskatningskompetence og at forhindre en vilkårlig omfordeling af den danske skattebase til andre stater.

I en supplerende åbningsskrivelse af 25. juni 2009 korrigerede Kommissionen en fejlagtig henvisning i åbningsskrivelsen til de relevante danske bestemmelser. Korrektionen var alene af formel karakter og havde ikke betydning for den materielle problemstilling.

Skatteministeriet anerkendte ved svar af 24. august 2009 Kommissionens korrigerede henvisning til de relevante danske regler.

I sin begrundede udtalelse af 18. marts 2010 fastholder Kommissionen, at de danske exitskatteregler er i strid med EU-retten.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. exitbeskatning om etableringsrettens fri bevægelighed, Alm. del 2007-08 (2. samling): Bilag 453 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Skatteministeriets notat vedr. Kommissionens åbningsskrivelse om exitbeskatning ved overførsel af aktiver, Alm. del 2008-09: Bilag 64 

Kommissionens supplerende åbningsskrivelse: 

Begrundet udtalelse nr. 2006/4103 samt 3 åbningsskrivelser, Alm. del 2008-09: Bilag 457 

Regeringerens svar på Kommissionens supp. åbningsskrivelse:

Skatteministeriets notat om svar på Kommissionens supplerende åbningsskrivelse vedr. exitbeskatning ved overførsel af aktiver (sag nr. 2008/2157), Alm. del 2008-09: Bilag 542 

Kommissionens begrundede udtalelse:

Begrundet udtalelse vedr. exitbeskatning ved virksomheders overførsel af aktiver (sag nr. 2008/2157), Alm. del 2009-10: Bilag 304 

Pressemeddelelse af 18. marts 2010

Regeringens svar på Kommissionens begrundede udtalelse:

Notat om besvarelse på Kommissionens begrundede udtalelse vedr. exitbeskatning ved overførsel af aktiver (sag 2008/2157), Alm. del 2009-10: Bilag 377 

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik