Sag nr. 2008/2219 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Direktiv 2002/15/EF (mobile vejtransportaktiviteter)

Kommissionen har indledt en traktatkrænkelsessag mod Danmark på baggrund af manglende rapportering efter direktiv 2002/15 EF. I henhold til direktivets artikel 13 skal Danmark aflægge rapport til Kommissionen hvert andet år om gennemførelsen af dette direktiv med angivelse af arbejdsmarkedsparternes synspunkter. Rapporten dækker en toårig periode, som er den samme som den, der nævnes i artikel 16, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3820/85 (køre-/hviletidsforordningen).

Kommissionens åbningsskrivelse: 

Åbningsskrivelse vedr. tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter, Alm. del 2008-09: Bilag 94 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Svar på åbningsskrivelse vedr. tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter, Alm. del 2008-09: Bilag 186 

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik