HENLAGT Sag nr. 2008/2284 Manglende gennemførelse af Direktiv 2003/105/EF (Seveso-direktivet)

Danmark har den 1. december 2008 modtaget en åbningsskrivelse i sag nr. 2008/2284 (SG-Greffe( 2008)D/207282) om gennemførelsen i dansk ret af direktiv 2003/105/EF af 16. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Seveso-direktivet).

Kommissionens påstand:

Kommissionen mener ikke, at Danmark har implementeret bestemmelsen i artikel 1, nr. 2, 3, 5, 6 og artikel 2 i direktiv 2003/105/EF. Disse regler stiller krav om, at virksomheder, der bliver omfattet af direktivets regler, inden for nærmere angivne frister anmelder sig og indsender sikkerhedsdokumentation. 

Kravene afhænger af, om der er tale om kolonne 2-virksomheder (”små” risikovirksomheder) eller kolonne 3-virksomheder (”store” risikovirksomheder). Kommissionen mener ikke, at der i de danske regler er fastsat frister for indsendelse af oplysningerne som krævet i direktivet.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. manglende implementering af direktiv om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, Alm. del 2008-09: Bilag 93 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Regeringens svar på åbningsskrivelse om Seveso-direktivet, Alm. del 2008-09: Bilag 191 

Henlagt af Kommissionen den 8. oktober 2009:

Notat om henlægggelse af traktakkrænkelsessag nr. 2008/2284 mod Danmark vedr. mangelfuld gennemførelse af Seveso-direktivet (kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer), Alm. del 2009-10: Bilag 32 

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik