HENLAGT Sag nr. 2008/2310 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Direktiv 2008/1/EF (IPPC-direktivet)

Kommissionen mener, at Danmark tilsidesætter de forpligtelser, der påhviler landet i medfør af artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening.

Kommissionens påstand:

Årsagen til Kommissionens åbningsskrivelse er, at Kommissionen finder, at Danmark ikke har sikret, at alle såkaldte bestående anlæg (d.v.s. anlæg, der var i drift ved direktivets ikrafttræden den 30. oktober 1999) drives i overensstemmelse med kravene i artikel 3, 7, 9, 10 og 13, artikel 14, litra a) og b), og artikel 15, stk. 2, i direktivet, som foreskrevet i direktivets artikel 5. 
Ifølge direktivets artikel 5 skulle dette være sket inden 30. oktober 2007.
  

NB Danmark er i marts 2010 blevet stævnet af Kommissionen ved Domstolen, C-33/10.

Kommissionens åbningsskrivelse: 

Åbningsskrivelse vedr. integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC-direktivet), Alm. del 2008-09: Bilag 95 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat vedr. åbningsskrivelse om manglende gennemførelse i praksis af IPPC-direktivet (forurening), Alm. del 2008-09: Bilag 243 

Kommissionens begrundede udtalelse:

Begrundet udtalelse og åbningsskrivelser om forurening, deponering af affald, drivhusgasser og sociale sikringsordninger på arbejdstagere, Alm. del 2008-09: Bilag 414 

Regeringens svar på den begrundede udtalelse: 

Notat om svar på begrundet udtalelse vedr. IPPC direktivet (sag nr. 2008/2310), Alm. del 2008-09: Bilag 502 

Henlagt/Trukket tilbage af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 30. september 2010

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik