HENLAGT Sag nr. 2005/4398 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet (Lille Vildmose)

Af Kommissionens åbningsskrivelse fremgår, at Kommissionen finder, at Danmark har undladt at opfylde sine forpligtelser efter fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4, stk. 4, og habitatdirektivets artikel 6, stk. 2-4, til at beskytte fuglebeskyttelses- og habitatområdet Lille Vildmose.

Kommissionens påstand: 

Kommissionen mener således, at Danmark

1) ikke har truffet de egnede og nødvendige foranstaltninger for at undgå forringelser af naturtyper og levesteder for arter i de udpegede områder, særligt med henblik på påvirkning fra tidligere og igangværende landbrugs- og råstofindvindingsaktiviteter

2) ikke har sikret, at afgørelser om tilladelser til landbrug og råstofindvinding (tørvegravning) er i overensstemmelse med kravene i habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, om konsekvensvurdering m.v.

Orientering om Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. fortsat tørveindvinding og landbrugsdrift i Lille Vildmose, Alm. del 2008-09: Bilag 198 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Miljøministeriets notat om svar på åbningsskrivelse om fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet, Alm. del 2008-09: Bilag 415 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 5. maj 2010


Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik