HENLAGT Sag nr. 2008/2187 Forsinkelser i opfyldelsen af luftkvalitetskravene

Danmark har den 23. november 2009 modtaget en åbningsskrivelse i sag nr. 2008/2187, SG-Greffe (2009) D/9249 af 23. november 2009, om mangelfuld overholdelse af reglerne om grænseværdi for PM10 i Rådets direktiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet, Rådets direktiv 1999/30/EF af 22. april 1999 om luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa.

Kommissionens påstand: 

Kommissionen finder på baggrund af de årlige rapporter for 2005 – 2008 for luftkvaliteten i Danmark, at PM10-grænseværdierne i de pågældende år er blevet overskredet i adskillige zoner og bymæssige områder. Danmarks ansøgning om fritagelse for forpligtelsen til at anvende disse grænseværdier i en periode indtil 11. juni 2011, jf. artikel 22 i direktiv 2008/50/EF, har Kommissionen gjort indsigelse mod ved beslutning af 2. juli 2009 i relation til tre zoner og bymæssige områder.

På baggrund af 2008-rapporten, som viste, at grænseværdierne i et af de bymæssige områder stadig viste overskridelser, og under hensyntagen til Kommissionens indsigelse, finder Kommissionen, at Danmark har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 1999/30/EF.

Regeringen medgiver, at grænseværdierne ikke har været overholdt fuldt ud i perioden 2005-08 - læs mere i notatet nederst på siden.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider (sag nr. 2008/2187), Alm. del 2009-10: Bilag 107 

Kommissionens pressemeddelelse af 20. november 2009

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. overskridelser af grænseværdier for luftkvaliteten i Danmark (sag nr. 2008/2187), Alm. del 2009-10: Bilag 275 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 3. juni 2010

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik