HENLAGT Sag nr. 2008/2318 Tilsidesættelse af rapporteringsforpligtelse efter Forordning (EØF) 259/93 (affald)

Kommissionen gør gældende, at Danmark har tilsidesat de rapporteringsforpligtelser for årene 2001 og 2006, der påhviler det i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab og i henhold dl Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Kommissionens åbningsskrivelse om overførsel af affald, Alm. del 2008-09: Bilag 247 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Svar på åbningsskrivelse om affaldstransportforordningen, Alm. del 2008-09: Bilag 348 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 25. juni 2009

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik