HENLAGT Sag nr. 2008/4171 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Art. 49 EF (Anerkendelse af recepter)

Kommissionen anfører, at et generelt forbud mod udlevering af lægemidler efter recepter udstedt af sundhedspersoner autoriseret i andre medlemsstater (bortset fra de nordiske lande), er i strid med Traktaten. Efter den danske regerings opfattelse er der pt. imidlertid en række væsentlige bekymringer forbundet med at ændre de gældende danske regler om ekspedition af udenlandske recepter.

Kommissionens påstand: 


Kommissionen anfører, at et generelt forbud mod udlevering af lægemidler efter recepter udstedt af sundhedspersoner autoriseret i andre medlemsstater (bortset fra de nordiske lande), er i strid med Traktaten. Efter den danske regerings opfattelse er der pt. imidlertid en række væsentlige bekymringer  forbundet med at ændre de gældende danske  regler om ekspedition af udenlandske recepter.

Disse knytter sig til følgende forhold: 
 
1)  Muligheden for at kontrollere receptudsteders identitet – herunder risikoen for forfalskede recepter 
2)  Mulighed  for  kontakt  mellem  apotek  og  læge  i  tvivlsspørgsmål  vedrørende ordinationen 3)  Fremskaffelse af lægemidler, som ikke er markedsført i Danmark 
4)  De danske regler om udlevering af det billigste synonyme præparat 
5)  Oplysninger i borgerens medicinprofil 
6)  Særlige forhold vedrørende ekspedition af recepter via internet.

Den danske regering finder det afgørende, at de danske apoteker får de nødvendige værktøjer  til rådighed  til at ekspedere udenlandske recepter,  inden en eventuel regelændring på området træder i kraft, således at udleveringen af medicin til personer, der er sikrede i Danmark, fortsat fremover sker forsvarligt og sikkert. Idet den danske regering ikke finder, at de nødvendige værktøjer aktuelt er til stede, vil det efter regeringens opfattelse ikke på nuværende tidspunkt være forsvarligt at ændre de gældende regler.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Begrundet udtalelse og åbningsskrivelser om forurening, deponering af affald, drivhusgasser og sociale sikringsordninger på arbejdstagere, Alm. del 2008-09: Bilag 414 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Notat om svar på åbningsskrivelse om recepter og godtgørelse af udgifter til grænseoverskridende sundhedsydelser (sag nr. 2008/4171 og 2009/4227), Alm. del 2008-09: Bilag 487 

Kommissionens begrundede udtalelse: 

Meddelelse om begrundet udtalelse om apotekervirksomhed (sag nr. 2008/4171), Alm. del 2009-10: Bilag 398 

Regeringens svar på den begrundede udtalelse:

Notat om svar på begrundet udtalelse vedr. manglende anerkendelse af recepter, der er udstedt i andre EU-lande (sag nr. 2008/4171), Alm. del 2009-10: Bilag 478 

Kommissionenens pressemeddelelse  - denne oversigt fra 5. maj 2010 om den begrundede udtalelse

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 29. september 2011 

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik