HENLAGT Sag nr. 2008/4885 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til TEF artikel 39, 43 og 56 (fradrag af renteudgifter)

Kommissionen konstaterer i åbningsskrivelsen, at den danske praksis for begrænset skattepligtiges fradrag for renteudgifter vedrørende fast ejendom adskiller sig fra fuldt skattepligtiges fradrag for renteudgifter vedrørende fast ejendom.

Kommissionens påstand: 

Ifølge Kommissionen befinder begrænset og fuldt skattepligtige personer sig i en objektivt sammenlignelig situation, når det drejer sig om indtægter fra fast ejendom, jf. C-234/01 Gerritse, præmis 27-28 (vedrørende fradragsret for erhvervsmæssige udgifter). 

Kommissionen anser det således for at være vilkårlig forskelsbehandling, at begrænset skattepligtige - i modsætning til personer, der er fuldt skattepligtige – skal opfylde et krav om tinglysning for at kunne få rentefradrag. Kommissionen finder herudover, at den administrative praksis kan udgøre en hindring efter EF-traktatens artikel 43 og 39, da den kan få danske skatteydere til at undlade at flytte til en anden medlemsstat for at bo eller arbejde der.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Kommissionens åbningsskrivelse vedr. fradrag af renteudgifter i indtægter fra fast ejendom, Alm. del 2008-09: Bilag 244 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om besvarelse af åbningsskrivelse nr. 2008/4885 om fradragsret for renteudgifter i indtægter fra fast ejendom, Alm. del 2008-09: Bilag 345 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 24. juni 2010

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik