HENLAGT Sag nr. 2009/0332 Manglende gennemførelse af direktiv 2007/58/EF (jernbaneinfrastruktur)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2007/58/EF af 23. oktober 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur (herefter direktiv 2007/58/EF) er udløbet.

Kommissionens påstand:

Kommissionen har i åbningsskrivelsen anført, at fristen for gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2007/58/EF af 23. oktober 2007 om ændring af Rådets direktiv 1991/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur (herefter direktiv 2007/58/EF) er udløbet.

Kommissionen har i den forbindelse bemærket, at Kommissionen ikke har fået meddelelse om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2007/58/EF.

Regeringens svar:

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 4. juni 2009. Som anført i den danske regerings besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse har den danske gennemførelse af direktivet beroet på gennemførelse i dansk ret af EU-reglerne vedrørende tilsynsorganer. Disse regler er nu gennemført med lov nr. 553 af 26. maj 2010 om ændring af lov om jernbane m.v., der træder i kraft den 1. juli 2010.  Der er således på nuværende tidspunkt skabt det fornødne grundlag for at gennemføre direktivet i dansk ret.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelser vedr. jernbaneinfrastrukturkapacitet (sag nr. 2009/0332), sorter af landbrugsarter (sag nr. 2009/0333) og indlandstransport af farligt gods (sag nr. 2009/0334), Alm. del 2008-09: Bilag 524 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om regeringens svar på åbningsskrivelse vedr. jernbaneinfrastrukturkapacitet (sag nr. 2009/0332), Alm. del 2009-10: Bilag 601 (fortroligt bilag)

Kommissionens begrundede udtalelse:

Begrundet udtalelse vedr. jernbaneinfrastruktur (sag nr. 2009/0332), Alm. del 2009-10: Bilag 425 

Pressemeddelelse af 3. juni 2010

Regeringens svar på begrundet udtalelse:

Begrundet udtalelse vedr. udvikling af Fællesskabets jernbaner, Alm. del 2009-10: Bilag 497 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 27. oktober 2011

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik