HENLAGT Sag nr. 2009/0333 Manglende gennemførelse af direktiv 2008/62/EF (landracer og sorter)

Kommissionen har ved skrivelse af 30. juli 2009 til Udenrigsministeren meddelt, at man mener, at Danmark ikke har overholdt sine EF-retlige forpligtelser vedrørende gennemførelsen i dansk ret af kommissionens 2008/62/EF om visse undtagelser med henblik på godkendelse af landracer og sorter af landbrugsarter, der er naturligt tilpasset de lokale og regionale forhold og truet af genetisk erosion, og om handel med frø og læggekartofler af sådanne landracer og sorter. Fristen for det nævnte direktiv var 30. juni 2009.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelser vedr. jernbaneinfrastrukturkapacitet (sag nr. 2009/0332), sorter af landbrugsarter (sag nr. 2009/0333) og indlandstransport af farligt gods (sag nr. 2009/0334), Alm. del 2008-09: Bilag 524 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om regeringens svar åbningsskrivelse vedr. godkendelse af landracer og sorter af landbrugsarter (sag nr. 2009/333), Alm. del 2008-09: Bilag 600 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 20. november 2009

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik