HENLAGT Sag nr. 2009/0499 Manglende gennemførelse af direktiv 2008/47/EF (aerosoler)

Europa-Kommissionen har ved åbningsskrivelse af 24. november 2009 anmodet den danske regering om at fremkomme med sine bemærkninger vedrørende manglende gennemførelse i dansk ret af Kommissionens direktiv 2008/47/EF om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 75/324/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler.

Kommissionens påstand: 

Fristen for rettidig implementering var den 29. oktober 2009. Direktivet er implementeret ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1003 af 26. oktober 2009 om aerosoler.

Sagen beror derfor på en for sen underretning af Kommissionen. Danmark har efterfølgende notificeret Kommissionen om implementeringen af direktivet, og Kommissionen har den 16. december 2009 kvitteret for denne notifikation.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. lovgivning om aerosoler og fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (sag nr. 2009/0499 og 2009/0500), Alm. del 2009-10: Bilag 132 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Svar på åbningsskrivelse vedr. tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler (sag nr. 2009/0499), Alm. del 2009-10: Bilag 240 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 24. juni 2010
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik