HENLAGT Sag nr. 2009/0500 Manglende gennemførelse af direktiv 2009/9/EF (veterinærlægemidler)

Kommissionen har i brev af 24. november 2009 sendt en åbningsskrivelse til Danmark. Kommissionen har heri anført, at fristen for gennemførelse af Kommissionens direktiv 2009/9/EF af 10. februar 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler er udløbet.

Kommissionens påstand:

Kommissionen har i den forbindelse bemærket, at Kommissionen ikke har fået meddelelse om foranstaltninger til gennemførelse af direktivet.

Den danske regering bemærker, at fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 6. september 2009. Direktivet er gennemført i dansk ret ved følgende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse nr. 986 af 13. oktober 2009 om ændring af bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 26. oktober 2009.

Kommissionen modtog underretning herom den 25. november 2009.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. lovgivning om aerosoler og fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (sag nr. 2009/0499 og 2009/0500), Alm. del 2009-10: Bilag 132 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. fællesskabskodeks for veterinærlægemidler, Alm. del 2009-10: Bilag 211 

Henlagt af Kommissionen den 18. februar 2010

Se alm. del 2009-10: Bilag 292

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik