HENLAGT Sag nr. 2009/2069 Manglende gennemførelse af Beslutning 2004/280/EF (overvågning af drivhusgasser)

Af Kommissionens åbningsskrivelse i sagen fremgår, at Kommissionen finder, at Danmark har undladt at opfylde sin forpligtelse efter ”Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF af 11. februar 2004 om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen”, Artikel 3, stk.1, litra k) til i 2009-indberetningen at rapportere eventuelle ændringer i det nationale opgørelsessystem.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Begrundet udtalelse og åbningsskrivelser om forurening, deponering af affald, drivhusgasser og sociale sikringsordninger på arbejdstagere, Alm. del 2008-09: Bilag 414 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse om moniteringsmekanisme for drivhusgasudledninger (2009/2069), Alm. del 2008-09: Bilag 470

Henlagt af Kommissionen den 8. oktober 2009:

Notat om henlæggelse af traktatkrænkelsessag nr. 2009/2069 mod Danmark vedr. en mekanisme til overvågning af emmissioner af drivhusgasser, Alm. del 2009-10: Bilag 36

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik