HENLAGT Sag nr. 2009/2276 Mulig strid mellem EU-retten og dansk ret (kursgevinstloven)

Kommissionen har den 29. oktober 2009 fremsendt åbningsskrivelse nr. 2009/2276 (bilag K(2009) 8214) vedrørende de danske regler om beskatning af privates gevinst og tab på obligationer, jf. kursgevinstlovens §§ 14 og 16.

Kommissionens påstand: 

Kommissionen anfører i åbningsskrivelsen, at den danske lovgivning potentielt er i strid med art. 63 TEUF (tidligere art. 56 TEF) og de tilsvarende bestemmelser i EØS-aftalen. Det er derfor nødvendigt at ændre beskatningen af blåstemplede obligationer, så de eksisterende forskelle i den skattemæssige behandling af fordringer i henholdsvis danske kroner og fremmed valuta fjernes.

Lovforslag herom vil blive fremsat i Folketinget hurtigst muligt med henblik på vedtagelse inden sommerferien. Ændringerne indebærer, at mindsterentereglen ophæves, og at der indføres generel skattepligt af privates gevinst og tab på fordringer. Hermed vil gevinst være skattepligtig og tab fradragsberettiget uanset forrentningen af fordringen og uanset, i hvilken valuta fordringen er udstedt.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. nr. 2009/2276, den danske kursgevinstlov, Alm. del 2009-10: Bilag 77 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. beskatning af gevinst og tab på obligationer (sag nr. 2009/2276), Alm. del 2009-10: Bilag 206 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 30. september 2010
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik