HENLAGT Sag nr. 2009/4227 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Forordning (EØF) nr. 1408/71 (sociale sikringsordninger)

Kommissionen anfører, at muligheden for godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser modtaget uden for sygehussektoren i en anden medlemsstat er ikke-eksisterende for sikrede i gruppe 1 og yderst begrænset for sikrede i gruppe 2. Regeringen mener, at Kommissionen ved vurderingen tilsyneladende har foretaget en sammenblanding af to regelsæt, nemlig reglerne om den offentlige rejsesygesikring og reglerne om adgang til tilskud efter sundhedsloven til varer og tjenesteydelser der er købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land.

Kommissionens åbningsskrivelse: 

Begrundet udtalelse og åbningsskrivelser om forurening, deponering af affald, drivhusgasser og sociale sikringsordninger på arbejdstagere. Alm. del 2008-09: Bilag 414

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse om recepter og godtgørelse af udgifter til grænseoverskridende sundhedsydelser (sag nr. 2008/4171 og 2009/4227), Alm. del 2008-09: Bilag 487 

Henlagt af Kommissionen:

se oversigt af 10. juli 2014 
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik