Sag nr. 2008/4992 Manglende gennemførelse af den frie bevægelighed (Exitbeskatning på aktier)

Kommissionen har den 18. marts 2010 fremsendt en åbningsskrivelse vedrørende de danske regler om exitbeskatning af aktier ejet af personer. Kommissionen anfører, at det er i strid med den frie bevægelighed for personer, arbejdskraftens frie bevægelighed og den fri etableringsret, når en fraflyttet aktionær skal betale afdrag på den fraflytterskat, der er givet henstand med, ved modtagelse af udbytte m.v., idet den fraflyttede aktionær derved kommer til at betale dansk skat af (urealiserede) aktiegevinster, hvorimod den aktionær, der bliver i Danmark, først skal betale skat af aktiegevinster, når disse realiseres ved et salg af aktierne, uafhængigt af mellemliggende udbytteudlodninger.

Kommissionens påstand: 

Yderligere mener Kommissionen, at dette fører til en beskatning af indtægter, som Danmark ikke har ret til at beskatte i henhold til indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Skatteministeriet er af den faste opfattelse, at den pågældende bestemmelse er fuldt forenelig med EU-retten. Det understreges, at formålet med bestemmelserne om exitbeskatningen er at sikre opretholdelsen af dansk beskatningskompetence og at forhindre en vilkårlig omfordeling af den danske skattebase.

Læs meget mere i notatet fra 26. marts 2013 (alm. del 2012-13: Bilag 295), samt i notatet fra 11. september 2014 (alm. del 2012-13: Bilag 685).

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse nr. 2008/4992 vedr. exitbeskatning på aktier, alm. del 2009-10: Bilag 303 af 29. marts 2010

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

KOMs åbningsskrivelse vedr. exitbeskatning af aktier ejet af personer, alm. del 2009-10: Bilag 378 af 12. maj 2010

Meddelelse om Kommissionens begrundede udtalelse:

Begrundet udtalelse vedr. 2008/4992 vedr. exitbeskatning af latente kapitalgevinster på aktier ejet af personer, alm. del 2012-13: Bilag 191 af 1. februar 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: Bilag 192 af 1. februar 2013

Notat om Regeringens svar på den begrundede udtalelse:

Notat vedrørende Kommissionens begrundede udtalelse om exitbeskatning af aktier ejet af personer, alm. del 2012-13: Bilag 295 af 26. marts 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: Bilag 296 af 26. marts 2013

Meddelelse om Kommissionens supplerende begrundede udtalelse:

Meddelelse om supplerende begrundet udtalelse om exitbeskatning (sag nr. 2008/4992), alm. del 2013-14: Bilag 598 af 17. juli 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: Bilag 607 af 17. juli 2014

Notat om Kommissionens supplerende begrundede udtalelse:

Notat om besvarelse af supplerende begrundede udtalelse nr. 2008/4992 vedrørende exitbeskatning af aktier ejet af personer, alm. del 2013-14: Bilag 685 af 11. september 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: Bilag 684 af 11. september 2014

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik