HENLAGT Sag nr. 2010/0051 Manglende gennemførelse af Direktiv 2007/60/EF (styring af risiko for oversvømmelser)

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var 26. november 2009. Direktivet er gennemført ved lov af 27. december 2009 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og bekendtgørelse af 2. februar 2010 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Ovennævnte lovgivning er blevet notificeret og registreret hos Kommissionen den 5. januar og 5. februar 2010.

Enkelte af direktivets bestemmelser har den danske regering valgt ikke at gøre brug af. Artikel 6, stk. 7, vedrører oversvømmelse, som udelukkende stammer fra grundvandsforekomst. En sådan oversvømmelse vil ikke kunne forekomme i Danmark. Artikel 8, stk. 3, vedrører vanddistrikter, der går ud over Fællesskabets grænser. Et sådant vanddistrikt eksisterer ikke i Danmark. Artikel 8, stk. 4, giver mulighed for, at den ansvarlige nationale myndighed kan kontakte Kommissionen. En sådan bestemmelse kræver ikke gennemførelse i lovgivningen.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. 7 direktiver (sag nr. 2010/0051, 2010/0052, 2010/0053, 2010/0054, 2010/0055, 2010/0056 og 2010/0057), alm. del 2009-10: Bilag 281 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse om manglende gennemførelse af 4 direktiver (sag nr. 2010/0051, 2010/0052, 2010/0053, 2010/0054, 2010/0055, 2010/0056, og 2010/0057), alm. del 2009-10: Bilag 317 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 28. oktober 2010

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik