HENLAGT Sag nr. 2010/0052 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/123/EF (Tjenesteydelsesdirektivet)

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 28. december 2009. Direktivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked samt ved en lang række andre love og bekendtgørelser. Lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked trådte i kraft den 28. december 2009. Notifikation er sendt til Kommissionen den 3. november 2009.

En række mindre tilpasninger i særlovgivningen udestår, men forventes gennemført indenfor de næste to måneder i nedenstående bekendtgørelser (se bilaget nedenfor af 9. april 2010).

Direktivet forventes således endeligt implementeret i Danmark samt notificeret til Kommissionen senest 1. maj 2010. 

Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. 7 direktiver (sag nr. 2010/0051, 2010/0052, 2010/0053, 2010/0054, 2010/0055, 2010/0056 og 2010/0057), alm. del 2009-10: Bilag 281 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse om manglende gennemførelse af 4 direktiver (sag nr. 2010/0051, 2010/0052, 2010/0053, 2010/0054, 2010/0055, 2010/0056, og 2010/0057), alm. del 2009-10: Bilag 317 af 9. april 2010

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 24. juni 2010
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik