HENLAGT Sag nr. 2010/0055 Manglende gennemførelse af Direktiv 2007/66/EF (Klageprocedurer)

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 20. december 2009. Direktivet vil blive gennemført i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Lovforslaget er 1. behandlet i Folketinget og forventes at blive vedtaget i maj måned 2010. Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Forsinkelsen med implementeringen i dansk ret skyldes, at det har taget længere tid end forventet at finde den mest hensigtsmæssige implementering af de nye skærpede sanktioner i forhold til det eksisterende danske klagesystem på udbudsområdet. Arbejdet har bl.a. været kompliceret af at der skulle tages højde for, at den danske klageinstans for udbudssager, der er et administrativt organ, ikke kan pålægge alle typer ordregivere de sanktioner, som direktivet dikterer, hvorfor der skulle tages højde for et samarbejde mellem klageinstansen og domstolene.

Kommissionen vil blive underrettet, så snart loven træder i kraft den 1. juli 2010.
 

Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. 7 direktiver (sag nr. 2010/0051, 2010/0052, 2010/0053, 2010/0054, 2010/0055, 2010/0056 og 2010/0057), alm. del 2009-10: Bilag 281 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse om manglende gennemførelse af 4 direktiver (sag nr. 2010/0051, 2010/0052, 2010/0053, 2010/0054, 2010/0055, 2010/0056, og 2010/0057), alm. del 2009-10: Bilag 317 

Kommissionens begrundede udtalelse:

Pressemeddelelse fra 3. juni 2010

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 3. juni 2010
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik