HENLAGT Sag nr. 2010/0056 Manglende gennemførelse af Direktiv 2009/97/EF (Mindstekrav til afprøvning af sorter af plantearter)

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 31. december 2009. Kommissionens direktiv 2009/97/EF kræver ingen nationale gennemførelsesforanstaltninger. I Danmark er det Plantedirektoratet under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der er den nationale sortsmyndighed, og som foretager SES-afprøvningerne. Afprøvningerne er tilrettelagt og udført i overensstemmelse med direktivets indhold. Direktivets bestemmelser er anvendt af den nationale sortsmyndighed fra den 1. januar 2010. 

Gennemførelsen af direktivet blev på grund af en forglemmelse først notificeret over for Kommissionen den 4. marts 2010, (gentaget den 8. marts 2010). Direktiv 2009/97/EF er dermed nu fuldt ud gennemført i danske ret.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. 7 direktiver (sag nr. 2010/0051, 2010/0052, 2010/0053, 2010/0054, 2010/0055, 2010/0056 og 2010/0057), alm. del 2009-10: Bilag 281 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse om manglende gennemførelse af 4 direktiver (sag nr. 2010/0051, 2010/0052, 2010/0053, 2010/0054, 2010/0055, 2010/0056, og 2010/0057), alm. del 2009-10: Bilag 317 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 5. maj 2010
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik