HENLAGT Sag nr. 2010/0057 Manglende gennemførelse af Direktiv 2009/118/EF (Indslæbning af skadegørere)

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 1. januar 2010. Direktiv 2009/118/EF er ved en forglemmelse først gennemført ved bekendtgørelse nr. 194 af 3. marts 2010 om ændring af bekendtgørelse om salg af træ af platan og bekendtgørelse nr. 195 af 3. marts 2010 om ændring af bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m., samt PL-meddelelse af 4. marts 2010.

Bekendtgørelserne trådte i kraft den 5. marts 2008. 

Gennemførelsen af direktivet blev notificeret over for Kommissionen den 4. marts 2010. Direktiv 2009/118/EF er dermed nu fuldt ud gennemført i danske ret.

Regeringen har besvaret Kommissionen i overensstemmelse hermed.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. 7 direktiver (sag nr. 2010/0051, 2010/0052, 2010/0053, 2010/0054, 2010/0055, 2010/0056 og 2010/0057), alm. del 2009-10: Bilag 281 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse om manglende gennemførelse af 4 direktiver (sag nr. 2010/0051, 2010/0052, 2010/0053, 2010/0054, 2010/0055, 2010/0056, og 2010/0057), alm. del 2009-10: Bilag 317 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 5. maj 2010
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik