HENLAGT Sag nr. 2010/0456 Manglende gennemførelse af Direktiv 2008/48/EF (forbrugerkreditaftaler)

Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2010/0456 vedr. gennemførelsen i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF.

Forbrugerkreditdirektivet blev gennemført ved lov nr. 535 af 26. maj 2010 om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet). Loven træder i kraft den 1. november 2010, dog med undtagelse af reglerne om fortrydelsesret, der trådte i kraft den 11. juni 2010. Herudover udestår mindre tilpasninger i følgende to bekendtgørelser, som forventes gennemført senest samtidig med lovens ikrafttræden den 1. november 2010.

Forbrugerkreditdirektivet forventes således endeligt implementeret i Danmark den 1. november 2010. 

Gennemførelsen af forbrugerkreditdirektivet blev på grund af en forglemmelse først notificeret over for Kommissionen den 1. september 2010.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. forbrugerkreditaftaler, alm. del 2009-10: Bilag 495 af 26. juli 2010

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. forbrugerkreditaftaler (sag nr. 2010/0456), alm. del 2009-10: Bilag 549 af 17. september 2010

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 27. januar 2011
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik